*

  CHAKA IZ RYABCHUKOVSKOGO SADA   CHAKA IZ RYABCHUKOVSKOGO SADA
CHAKA IZ RYABCHUKOVSKOGO SADA
11.11.2016
# UKU.0320103
N.Rymchuk
   
: - Chakan iz Ryabchukovskogo Sada
   
  - -2018 >>

 

,

CHEKAN
UChM 019293R
UKU 0298473
white
N.Rymchuk

SEMEN-2
UChM 019243R
.

ALADJA
UChM 019029 R
RKF R 2691623
.
KICHI
UChM 019239R
RKF 1695981

YARA
UChM 019234R

MENEK
RKF R 0013124
FAWN & WHITE
IULDUZ
RKF R 1442925

LINA IZ MARYINOY USADBY
RKF 4067826
UKU 0298469
WHITE&BLACK
RYMCHUK MYKOLA

PERENLI OR-HAN
RKF 3369940
WHITE&BLACK

ALADJA
UChM 014325R
WHITE&BLACK

KARA-BASH
RKF 2175488
WHITE&BLACK

ZHUL' DI GATY HOZ
RKF 3897042
UKU 0176288
WHITE&RED

DASHI
UChM 013590R
UKU.R 0028041
WHITE&RED

AKBAI
UChM 019253R
UKU R 0018792
WHITE&RED

 


.