*

  GEROIN NAY-BASHI   GEROIN NAY-BASHI
GEROIN NAY-BASHI

16.12.2011

# UKU.0114831
TATAROV VADYM
   
:
   
,

DEV OBRIY
UA.UKU.R.000276/07
WHITE&SPOTS
CACxI. R.CACxI
TATAROV V.V.

LORBAS
RKF R 0018394
BLACK&WHITE

KABUR
RKF R 0011419
RED&WHITE

ALADZHA
RKF R 0008790

TAYNA
UKU.R.000443/03
BLACK&WHITE

EKEMEN
RKF R 1107540 / UKU.R.000218/99
WHITE&BLACK

AYNA
UKU.R.004428/00
WHITE&SPOTS

AKCHA TYRKMENVOLKODAV
UChM 019181R
UKU R 0016717
WHITE
TATAROV VADYM

GAPLAN
UChM 014665R

DJERMAN
UChM 014298R

GONURDJA
UChM 014510R

ANJELA
UChM 016048R

EKIMEN
UChM 015965R

URSULA
UChM 014263R

 


.