*

07.11.2015
# UKU R 0040580
..

,

:
- 2016 >>UKU.R.0028814
.
ROYS RICHARD MATO
UKU.R.0028812
WHITE
R-SERDAR TYRKMENVOLKODAW
UChM 019237R, UKU.R.0018788
WHITE&BLACK
UMKA MATO
UKU.R.0028810
WHITE&BLACK&SPECKLED
CHINARA MATO
UKU.R.0028811
WHITE&BLACK&SPECKLED
SHMAVTS A.A.
BOB BRUKLIN KARA KELE
UKU.R.001744/07
WHITE&BLACK&SPECKLED
YUKA MATO
UKU.R.0028809
WHITE&BLACK&SPECKLED

KURARA MOY BRAT
UKU.R.0006439
.

DEV OBRIY
UA.UKU.R.000276/07
WHITE&SPOTS
CACxI. R.CACxI
TATAROV V.V.

LORBAS
RKF R 0018394
BLACK&WHITE
TAYNA
UKU.R.000443/03
BLACK&WHITE

AY-PERI
UKU.R.001355/07, UKU.R.0006029
WHITE&BLACK SPOTS
TATAROV V.V.

ALGYR KRATOVSKIY - I
#363340197
White with black spot
d.b. 07.11.1997
ow. Bolkunov
BOSTAN
#363011400/,
white - jonquil
d.b. 21.01.1997
ow.Bolkunova

 


.