*

19.07.2015
# UKU 0247713
., " "
: - 8
- 45
,
 


UKU.R.0028814
.
ROYS RICHARD MATO
UKU.R.0028812
WHITE
R-SERDAR TYRKMENVOLKODAW
UChM 019237R, UKU.R.0018788
WHITE&BLACK
UMKA MATO
UKU.R.0028810
WHITE&BLACK&SPECKLED
CHINARA MATO
UKU.R.0028811
WHITE&BLACK&SPECKLED
SHMAVTS A.A.
BOB BRUKLIN KARA KELE
UKU.R.001744/07
WHITE&BLACK&SPECKLED
YUKA MATO
UKU.R.0028809
WHITE&BLACK&SPECKLED

EYRA
UKU.0077440, WHITE&GREY-RED SPOTS
SHAROV Yu.F.

SAP ALTYN IZ OZERA CHERNOGO
UKU.0039534, WHITE&RED SPOTS
JCW.CW, BOBxl, CACxI, R.CACxI
KOMPANIETS A.V.

TSERBER
UKU.004354/07, UKU.0073994
WHITE&RED SPOTS
CACxI

AK NUKKER MARISHA
RKF 1887409, UKU.0031558
WHITE&RED
CACx1

GYUZEL
UKU.0000968, WHITE&RED SPOTS

TORGAY
RKF R 1470053
CMKU/ZReg/SAO/2491/-06/02/06
FAWN

HAZRA IZ KIROVOGRADA
UKU.003310/04
WHITE&RED SPOTS
R CACx1

 


.